گرانول سازی

خط گرانول ساز مداوم یک سیستم کاملاً اتوماتیک است، این سیستم می تواند در وقت و نیروی کار صرفه جویی کند. نکته اصلی این است که این خط تولید می تواند محصولات را به طور پایدار تولید کند ویک سیستم کاملا پیشرفته است. همچنین، سیستم کنترل داخلی آن یک محیط کاملاً بسته و مهر و موم شده است در نتیجه در حین کار هیچگونه غباری به بیرون دستگاه درز نمی کند. حداقل ظرفیت این خط ۶۰۰۰ تن در سال است.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *