خط کوتینگ دوطرفه

خط کوتینگ دو طرفه مخصوص کاغذ سن

خط کوتینگ دو طرفه با طراحی ویژه برای کاغذ سنگی

موردشـــــــرح
مشخصاتضخامت پوشش ۳ میکرومتر – ۱۰ میکرومتر قابل تنظیم ، عرض محصول ۱۳۰۰ میلی متر
بازده تولید۵۰ – ۱۵۰ متر در دقیقه
شرایط محیط کار دما ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد ، رطوبت ۳۰٪ تا ۶۰٪ ، ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا
سطح سر و صداموتور اصلی تا ۳ متر زیر ۸۵ دسی بل است و برخی از فن ها ممکن است از ۸۵ دسی بل بیشتر شوند
اندازه تجهیزات (L*W*H)     متر *     متر *     متر

لیست تجهیزات اصلی خط گرانول ساز مداوم

مورد

شـــــرح

دستگاه نوردبا استفاده از مرکز ایستگاه دوتایی، حداکثر قطرغلتک ۱۰۰۰میلی متر ، شافت هوا ۶ اینچ ، ۲ موتوربا قدرت ۴ کیلووات سطح 4 ، غلتک مسطح کننده از آلومینیوم بوده و سیستم کنترل تنش ثابت اتخاذ شده است
رول تسطیحغلتک روان کننده سرد و گرم با آبکاری سطحی کروم سخت ، با سطح آینه ای و با امکان جریان آب سرد و طراحی جریان داخلی روغن گرم . به طوری که کاغذ صاف است و اثر کشش بهتر می شود.
سیستم کروناکل دستگاه دارای حفاظت از پرش خروجی ولتاژ بالا، حفاظت از اتصال کوتاه خروجی ولتاژ بالا، حفاظت از دمای بیش از حد ماژول، اضافه ولتاژ AC و سرریز خروجی وعملکرد حفاظت اتصال کوتاه است. اصل آن استفاده از ولتاژ بالا با فرکانس بالا بر روی سطح کاغذ پایه است که تخلیه کرونا را پردازش می کند.
قالب کوتینگدو طرفه، روش چرخشی معکوس پوشش ضخامت ۵-۱۰ میکرون، سر پوشش لاستیک سبک(ضخامت پوشش ۳-۶ میکرون)، پوشش غلتک سطح آبکاری کروم سخت، پردازش آینه ای، مایع پوشش را به طور مساوی بر روی سطح غلتک تغذیه و کاغذ توزیع می کند
اجاقدو طبقه ، گرمایش با گاز طبیعی، گرمایش برقی بعنوان آپشن
دستگاه رول کنبرای جمع آوری رول ، حداکثر قطر رول ۱۰۰۰ میلی متر ، شافت گازی ۶ اینچ ، 2 موتور با قدرت ۶ کیلو وات سطح ۴، سیستم کنترل کشش ثابت
خط کوتینگ دوطرفه کاغذ سنگی